ACHTERGROND & GESCHIEDENIS

03_Informatie

HET PRACHTIGE VERHAAL OVER HET ONTSTAAN VAN AMVJ SCHAATSEN

In 1908 werd de federatie de Amsterdamse Jonge Mannen Vereeniging AJMV opgericht, welke 10 jaar later fuseerde met Excelsior. De nieuwe naam werd Amsterdamse Maatschappij voor Jongemannen, waardoor AMVJ ontstond. Vanaf 1932 mochten vrouwen deelnemen aan de tennisclub van AMVJ. Pas na WOII werd Jongemannen vervangen door Jongeren, waardoor AMVJ stond (en nog steeds staat) voor Algemene Maatschappij voor Jongeren. De vereniging richtte zich op sociaal maatschappelijke en culturele ontplooiing van jongeren, waarbij sporten als onontbeerlijk werd gezien. Al in 1923 werd er een schaatsafdeling opgericht. Het AMVJ gebouw aan het Leidsebosje diende als centraal ontmoetingspunt en uitvalbasis. In het inpandige zwembad heeft menig Amsterdammer zijn zwemdiploma behaald.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd het onroerend goed verkocht. De baten werden, en worden nog steeds, via het AMVJ fonds ingezet om welzijns- en jongerenorganisaties te ondersteunen. In totaal kan het fonds jaarlijks ongeveer €100.000 ter beschikking stellen.
In 1981 werd de AMVJ sportfederatie opgericht, welke de basis en middelen verschafte voor het voortbestaan en de oprichting van diverse AMVJ sportverenigingen. De afzonderlijke verenigingen zijn volkomen autonoom, maar de verschillende besturen hebben jaarlijks overleg met de federatie en met elkaar. Gezamenlijk wordt dan ook de omnisportdag georganiseerd. Op 10 oktober 1986 werd voor de tweede keer in het bestaan van AMVJ een schaatsclub opgericht, onze huidige vereniging AMVJ Schaatsen.